Nasz wizja

Mentalność

Coraz częściej rodziców i lekarzy niepokoi zła kondycja fizyczna dzieci i młodzieży. Dzieci wybierają bierne spędzanie czasu przed komputerem, często połączone z niezdrowymi posiłkami i brakiem snu. Taki tryb życia może prowadzić do różnych dysfunkcji, którym staramy się przeciwdziałać. Ruch jest podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu.

Aktywność fizyczna

Wspomaga prawidłowy rozwój całego organizmu, zapobiega wadom postawy, wzmacnia odporność oraz stymuluje prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Podczas naszych treningów, będących połączeniem gier i zabaw ogólnorozwojowych z elementami judo, staramy się aby dzieci możliwie aktywnie spędziły czas. Początkowe treningi opierają się głównie na ćwiczeniach gimnastycznych, akrobatycznych i ćwiczeniach korygujących wady postawy. Z elementów judo wprowadzamy naukę prawidłowego i bezpiecznego padania, uczymy dzieci jak podczas upadków chronić całe ciało, a przede wszystkim głowę przed urazem. Prowadzi to do wykształcenia odruchów, które mogą okazać się niezmiernie ważne w trudnych sytuacjach, z którymi każdy z nas, niestety może się zetknąć. Po paru miesiącach, w zależności specyfiki ćwiczących wprowadzamy więcej elementów typowego treningu judo, uczymy dzieci podstawowych rzutów i elementów samoobrony.

Dobra zabawa

Ćwiczenia odbywają się głównie w formie zabawy, ale są tak dobrane, aby poprawić sprawność fizyczną dzieci. Dodatkowym aspektem jest wprowadzenie elementów rywalizacji, co wzmacnia psychicznie, uczy koleżeństwa, współzawodnictwa, uczciwości, i przestrzegania zasad fair-play. Jako trener zwracam uwagę na kulturę osobistą, punktualność, próbuję wpajać prawidłowe nawyki żywieniowe i propagować zdrowy tryb życia.